Infolinky (PO-PIA 8:00- 16:30)
O2 0948 423 996 | Org. 0917 384 535 | T-Mob. 0903 644 025 | T-Com. 051 77 22 724  

Lambda sonda univerzálna

Lambda sonda univerzálna

Kód: BL 000-093
Dostupnosť: Overiť dostupnosť
Výrobca: BOSAL
24,20 € 20,17 € bez DPH
Výrobca / Značka
:
Bosal (EU)
počet vodičov
:
3
Info
:
bez prislusenstva
Info 1
:
bez koncovky
Info
:
nutne napojenie na pôvodnu koncovku
Produkt neobsahuje žiadne referenčné kódy.
Zoznam použitia produktu je prázdny.

Zopár dobrých rád ako udržať katalyzátor funkčným čo najdlhšie.

Faktory, ktoré spôsobujú poškodenie katalyzátora.

Za pokles účinnosti katalyzátora je zodpovedný okrem procesu tepelného starnutia tiež stav motora a jeho riadenia. Prevádzkové poruchy vozidla môžu viesť veľmi rýchlo k vážnemu poškodeniu katalyzátora. V dnešných autách sa v prevažnej miere používajú trojcestné riadené katalyzátory.

Čistota paliva

Pod čistotou paliva máme na mysli jeho chemické zloženie. Palivo s vysokým obsahom síry významne znižuje životnosť katalyzátora. Pri dlhodobom spaľovaní takéhoto paliva dochádza k takzvanej chemickej kontaminácií vzniknuté fosfáty zanášajú činnú plochu katalyzátora.

Lambda sondy

Každý riadený katalyzátor ma tesne pred vstupom umiestnený senzor na snímanie obsahu kyslíka vo výfukových plynoch (lambda sonda). Ak uvedený senzor nepracuje správne (opotrebovaný, netesné potrubie...), dostáva riadiaca jednotka motora skreslené údaje, výsledkom je zvýšená spotreba, nepravidelný chod motora a pri dlhšom trvaní tohto stavu bezpečné zničenie katalyzátora, keďže tento spracováva podstatne viac spalín vytvorených nedokonalým spaľovaním a jeho pracovná teplota je vyššia ako 400 °C. Lambda sonda má obmedzenú životnosť v rozsahu 80-160 tis. km podľa typu vozidla. Ak vozidlo spĺňa minimálne emisnú normu EURO3 je vybavené dvomi senzormi pričom jeden je umiestnený pred a druhý za katalyzátorom. Činnosť uvedených senzorov má významný vplyv na celkovú životnosť katalyzátora. Preto je potrebné dbať na pravidelnú výmenu uvedených senzorov.

Nespálené palivo

Veľmi častou príčinou zničenia katalyzátora je nespálené palivo vo výfukovom potrubí. Nespálené palivo sa do výfukového systému dostane pri zlom štartovaní motora. Príčin je viacero, ale v drvivej časti sa jedná o zlý stav zapaľovacej sústavy (sviečky, vys. nap. káble, batéria...). Ak v tomto stave vozidlo roztláčate, väčšinou dôjde k tomu, že po naštartovní motora začne nespálené palivo vo výfukovom systéme horieť pričom teplota presiahne povolenú pracovnú teplotu katalyzátora a katalyzátor sa zničí.

Netesný spaľovací priestor

Ďalší fenomén hlavne u novších vozidiel s katalyzátorom umiestneným na zbernom výfukovom potrubí. S potrebou znižovania emisií výrobcovia aut posúvajú katalyzátory bližšie k hlave motora z dôvodu rýchlejšieho ohrevu a tým aj rýchlejšieho nástupu účinnosti katalyzátora, čo je celkom pochopiteľné, ale pri poruche dosadania výfukových ventilov, alebo nesprávnym zapaľovaním nastáva horenie vo výfukovom potrubí pričom je prekročená pracovná teplota katalyzátora a ten sa zničí. Charakteristickým prejavom takto zničeného katalyzátora je hrkotanie zdeformovaného monolitu v obale katalyzátora, alebo prasknutie zberného potrubia.

Mechanické poškodenie

Menej časté, ale predsa sa občas vyskytne mechanické poškodenie pričom praskne, alebo sa inak poškodí monolit v katalyzátore.

Tak a teraz k tým radám

  • tankovať len u overených predajcov PH.
  • pozor na zámenu beolovnatého za olovnatý benzín.
  • nepoužívať aditíva do paliva.
  • pravidelne meniť sviečky, a udržiavať zapaľovaciu sústavu v dobrom stave (výmena sviečok až pri vynechávaní zapaľovania je väčšinou neskoro)
  • výmena lambda sond tesne pred koncom životnosti.
  • nespoliehať sa na známe "veď to ešte vydrží" (následné škody sú podstatne drahšie)

Nízka účinnosť katalyzátora neznamená automaticky zlý katalyzátor často sa jedná o jeho zle riadenie ! 

POZOR pred namontovaním nového katalyzátora je potrebné odstrániť príčinu ktorá spôsobila poruchu starého katalyzátora, a až následne namontovať nový. V opačnom prípade sa môže stať, že vo veľmi krátkom čase zničíte aj ten nový !

Najpredávanejšie