Infolinky (PO-PIA 8:00- 16:30)
O2 0948 423 996 | Org. 0917 384 535 | T-Mob. 0903 644 025 | T-Com. 051 77 22 724  

Univerzálne katalyzátory benzín LPG CNG

    Vyberte kategóriu podľa emisnej normy ktorú má auto splňovať. Tento údaj nájdete vo veľkom technickom preukaze v časti emisie. Nižšie uvádzame tabuľku jednotlivých emisných predpisov.

Druh autEURO 2EURO 3EURO 4
osobné automobily kat.M1 s celkovou
hmotnosťou do 2,5t, alebo počtom
sedadiel do 6
R 83-03 B
R 83-03 C
R 83-04 B
R 83-04 C
ES 94/12
ES 96/69
ES 96/44
ES 98/77
R 83-05 A
ES 98/69 A
ES 1999/102 A
ES 2001/1 A
ES 2001/100 A
ES 2002/80 A
ES 2003/76 A
ES 2006/96 A
R 83-05 B (83 R II)
ES 98/69 B
ES 1999/102 B
ES 2001/1 B
ES 2001/100 B
ES 2002/80 B
ES 2003/76 B
ES 715/2007
ES 2006/96 B
osobné automobily kat. M1 s ceľkovou
hmotnosťou nad 2,5t, alebo počtom
sedadiel nad 6,
užitkové vozidla kat. N1,
niekteré užitkové vozidlá kat. M2 a N2
R 83-04 B
R 83-04 C
ES 96/69
ES 98/77
R 83-05 A
ES 98/69 A
ES 1999/102 A
ES 2001/1 A
ES 2001/100 A
ES 2002/80 A
ES 2003/76 A
ES 2006/96 A
R 83-05 B (83 R II)
ES 98/69 B
ES 1999/102 B
ES 2001/1 B
ES 2001/100 B
ES 2002/80 B
ES 2003/76 B
ES 715/2007
ES 2006/96 B
osobné automobily kat. M1 nad 3,5t
autobusy kat. M2 a M3
užitkové vozidlá kat. N1, N2, N3
R 49-02 B
ES 91/542 B
ES 96/1
R 49-03 A
R 49-04 A
ES 1999/96 A
ES 2001/27 A
R 49-03 B1
R 49-04 B1
ES 1999/96 B1
ES 2001/27 B, B1, B2
ES 2005/55 B1, B2, C, EEV
ES 2005/78
ES 2006/51
ES 2006/81 B, C, D, E, G, K